top of page

STYRK

OM STYRK

STYRK er et tiltag som vil støtte udbredelsen af eurytmi generelt i Danmark. Skoler, institutioner og børnehaver kalder på nye lærere! Foreningen vil medvirke til uddannelsen af en ny generation af undervisere og formidlere i eurytmi ved at støtte Eurytmiuddannelsen og studerende på eurytmiuddannelsen i Danmark.

 

Grundlæggende fra foreningens vedtægter:

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

• at fremme interessen for eurytmi og dens udvikling i Danmark,

• at støtte uddannelsen af eurytmister i Danmark,

• at iværksætte de nødvendige initiativer til gennemførelse af projekter til sikring af eurytmien som kunst, terapiform og som pædagogisk fag i institutioner, skoler og børnehaver, samt lærer- og pædagoguddannelser,

• at fremskaffe økonomiske midler til gennemførelse af ovennævnte projekter.

bottom of page